Programy rozvoje obcí

Postup, obsah a rozsah zpracování Programu rozvoje obce

 • zpracování PRO dle celostátní metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
 • zapracování PRO do webové aplikace Ministerstva pro místní rozvoj ČR www.obcepro.cz.
 

ZÁKLADNÍ VARIANTA (všechny části jsou pro zpracování PRO nutné)

 1. Analytická část
 • sběr dat z veřejných zdrojů (veřejné databáze, data obce)
 • telefonický (Skype) rozhovor se starostou obce (max. 2 hod.)
 • zpracování analýzy jednotlivých relevantních problémových okruhů dle metodiky MMR
 • formulace výroků dílčích SWOT analýz, kompletace celkové SWOT analýzy,
 • interpretace výstupů analytické části – zpracování východisek pro návrhovou část.
 
 1. Návrhová část
 • on-line konzultace o potřebách a plánech obce
 • formulace návrhu strategické vize,
 • návrh programových cílů,
 • návrh rozvojových opatření a aktivit (reálné a realizovatelné návrhy pro určené návrhové období).
 
 1. Implementační část
 • Nastavení doporučení pro realizaci, monitoring a vyhodnocení a aktualizaci PRO
 
 1. Kompletace PRO v systému MMR www.obcepro.cz
 
 1. Dodání dokumentu ve formátu MS WORD a PDF

 

Nabídková cena zpracování - ZÁKLADNÍ VARIANTA: Kč 45.000,--

 

 

DOPLŃUJÍCÍ MODULY (dle výběru obce s ohledem na nároky a očekávání obce)

 

M1 Terénní šetření zpracovatele

 • vlastní šetření zpracovatele v obci
 • zpracovatelská rešerše obce
 • komparace dat a zpracovatelského zjištění

 

Nabídková cena MODUL "M1": Kč 10.600,-- / komplet (+ 1x cestovní náklady - 15,-- Kč/km)

 

M2 Dotazníkové šetření

 • příprava dotazníku (MS WORD, PDF)
 • zpracování internetové verze dotazníku
 • přepis tištěných dotazníků do elektronického systému
 • vyhodnocení dotazníkového šetření
 • zapracování výsledků dotazníkového šetření do analytické části PRO
 • předání kompletních dat dotazníkového šetření ve formátu MS EXCEL

Pozn.: obec zajistí tisk, distribuci, sběr dotazníků a doručení dotazníků zpracovateli, obec zveřejní odkaz na webový dotazník na svých internetových stránkách.

 

Nabídková cena MODUL "M2": Kč 21.200,-- / komplet

 

M3 Projednání PRO za účasti zpracovatele

(jakékoliv projednání v obci za účasti zpracovatele - projednání s veřejností, v zastupitelstvu, v pracovní skupině, apod.)

 • příprava a zaslání podkladů k projednání před jednáním
 • příprava vlastního projednávání (ppt prezentace, popř. tištěné podklady)
 • účast na projednávání (vedení projednávání v odborné rovině)
 • monitoring a vyhodnocení projednávání
 • zapracování výsledků projednávání do PRO

Pozn.: v případě požadavku na projednávání doporučujeme projednat výsledky analytické části společně s návrhy návrhové části

 

Nabídková cena MODUL "M3": Kč 7.900,-- / 1 projednání (+ 1x cestovní náklady - 15,-- Kč/km)

 

Rámcový harmonogram zpracování

ZÁKLADNÍ VARIANTA

2 měsíce

M1 - terénní šetření

+ 0 měsíců

M2 - dotazníkové šetření

+ 2 měsíce

M3 - projednávání

+ 0,5 měsíce / 1 projednání