O nás

Místní akční skupina Podještědí, z. s. je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., sdružující fyzické a právnické osoby s trvalým bydlištěm či sídlem v oblasti působnosti sdružení, jejichž společným cílem je:

  • příprava projektů a zajištění jejich realizace v programech Leader a dalších vyhlašovaných projektech a grantech,
  • v případě financování regionu z opatření LEADER, zajišťovat veškeré povinnosti a práva skupiny pro místní akce,
  • spolupráce se svazky obcí, s orgány státní správy, orgány samospráv obcí, měst a krajů při rozhodovacích procesech, umožňujících a směřujících k řešení problematiky v daném regionu,
  • spolupráce se sdruženími zabývajícími se prací s dětmi a mládeží, realizace vzdělávacích aktivit dětí a mládeže,
  • ucházet se o dotace a granty, realizovat vlastní projekty v regionu,
  • aktivní spolupráce mezi jednotlivými členy spolku a spolupráce s dalšími partnerskými spolky nebo fyzickými a právnickými osobami v rámci ČR i EU,
  • vydávat prezentace a publikace o své činnosti a o regionu,
  • provádět další činnosti, které jsou v souladu s účelem spolku a zajišťovat k tomu potřebné finanční a další zdroje.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat