Služby MAS Podještědí

Místní akční skupina Podještědí, z.s. disponuje odbornou kapacitou v oblasti regionálního rozvoje a veřejné správy. Nabízí proto zejména pro své členy, ale i externí zájemce následující služby:


Programy rozvoje obcí

Zpracování Programů rozvoje obcí dle celostátní metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR (specialisté MAS na tuto problematiku jsou spoluautory uvedené metodiky MMR a zpracovatelé řádově desítek programů rozvoje a dalších koncepčních dokumentů obcí po celé ČR). MAS zároveň zajistí i zpracování Programů rozvoje obcí do SW systému Ministerstva pro místní rozvoj ČR.