SCLLD 2021 - 2027

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je místní rozvoj vedený místními akčními skupinami, který se uskutečňuje na základě integrovaných a víceodvětvových strategií místního rozvoje zaměřených na dotyčnou oblast. Rozvoj je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a příp. spolupráci MAS.


Více zde: https://www.podjestedi.cz/sclld-2014-2020/

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je místní rozvoj vedený místními akčními skupinami, který se uskutečňuje na základě integrovaných a víceodvětvových strategií místního rozvoje zaměřených na dotyčnou oblast. Rozvoj je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a příp. spolupráci MAS.

MAS Podještědí předložila v 08/2021 svou Koncepční část pro období 2021 - 2027 ke schválení na MMR. Koncpeční část SCLLD byla schválena a je ke stažení zde

Od 06/2022 MAS Podještědí dělá přípravné kroky ke zpracování Akčního plánu, který bude obsahovat témata zapojených operačních programů (IROP, OPZ případně další) a Programu rozvoje venkova. Po předložení a schválení dílčích akčních plánů příslušnými řídícími orgány operačních programů, bude MAS Podještědí realizovat výzvy na předkládání žádostí o podporu (projektů).