Plány rozvoje sportu

Zpracování Plánu rozvoje sportu pro Vaši obec ve smyslu ustanovení §§ 6 a 6a zák. č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu ve znění zákona č. 230/2016 Sb.

Zpracování Plánu rozvoje sportu je pro obce dle ustanovení zmíněného zákona povinné.

 

Struktura Plánu rozvoje sportu

 1. Úvod
 • význam a účel plánu rozvoje sportu v obci
 • vazba plánu rozvoje sportu na ostatní koncepční dokumenty obce, kompatibilita
 • význam sportu – multiplikační efekty
 
 1. Analytická část
 • socioekonomická východiska (základní demografické údaje, školství, popř. sociální situace, aktuální financování sportu v obci)
 • sportovní aktivity v obci (provozovatelé, spolky, druhy sportů, sportovní základna, sportování dětí a mládeže)
 • sportovní infrastruktura (specifikace sportovišť – realizovatelné sporty, technický stav, sportovní zázemí)
 • mapování potřeb (spolky, obec, školy)
 • souhrnná SWOT analýza
 
 1. Návrhová část
 • rekapitulace východisek pro návrhovou část
 • formulace strategických cílů
 • specifikace střednědobého plánu, tj. soupis opatření a aktivit
 
 1. Implementační část
 • Nastavení doporučení pro realizaci, financování, monitoring a vyhodnocení a aktualizaci plánu rozvoje sportu

 

Proces zpracování Plánu rozvoje sportu

Zpracování Plánu rozvoje sportu zajistíme kompletně v součinnosti se starostou nebo pověřeným zástupcem obce a zástupci jednotlivých aktivních sportovních organizací. Součinnost bude spočívat ve vyplnění jednoduchého dotazníku z oblasti sportu v obci, popř. další navazující konzultaci se zpracovatelem (osobně u zpracovatele, telefonicky).

 

Cena za zpracování a doby zpracování

 

Velikostní kategorie obce

Nabídková cena

Doba zpracování

obce do 1.000 obyv.

12 – 14 tis. Kč (dle počtu sportovních organizací a charakteru sportování v obci)

30 pracovních dní

obce 1.001 – 3.000 obyv.

17 – 20 tis. Kč (dle počtu sportovních organizací a charakteru sportování v obci)

40 pracovních dní

obce nad 3.000 obyv.

individuální nabídková cena

individuální dohoda

 

Zpracovatel je neplátcem DPH, ceny jsou konečné při zpracování plánu v uvedeném rozsahu a popsaným procesem.

 

Zpracování plánu rozvoje sportu v rámci výše uvedené cenové nabídky neobsahuje osobní konzultaci v obci, ani žádné projednání v obci. V případě zájmu o tuto formu spolupráce bude cena navýšena o náklady na dopravu (10 Kč / 1 km) a práci v hodinové sazbě 450,-- Kč / 1 hod.

 

 

Kontaktní údaje

Údaje pro objednávku:

Místní akční skupina Podještědí, z.s.

náměstí Bedřicha Smetany 10

463 43  Český Dub

IČO: 266 60 016

e-mail: maspodjestedi@seznam.cz

 

Kontakty na řešitele:

Bc. Jana Švehlová, tel.: 721 970 475

Ing. Petr Ponikelský, tel.: 737 291 735

Ing. Filip Šafařík, tel.: 605 215 264

 

-------------------------------------------

NABÍDKOVÝ TIP !!!

Pokud nemáte v obci zpracovaný komplexní Program rozvoje obce nebo jej máte zastaralý a uvažujete buď o zpracování nového, nebo aktualizaci stávajícího, informujte se u nás o možnostech zpracování celého programu rozvoje obce, jehož součástí by byl i plán rozvoje sportu. Nabídka vás překvapí - např. obec 450 obyvatel: plán rozvoje sportu 12 tis. Kč x celý program rozvoje (v základní zpracovatelské verzi), včetně plánu rozvoje sportu v samostatném dokumentu 39.500,-- Kč.