Realizace SCLLD 21+

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podještědí 21+

Činnosti MAS Podještědí jsou financovány z Operačního programu Technická pomoc 2021 - 2027

 

Základní údaje o projektu:

Žadatel/příjemce: Místní akční skupina Podještědí, z.s.  

Název projektu: MAS -  Místní akční skupina Podještědí z.s. - 1

Registrační číslo projektu: CZ.07.02.01/00/22_003/0000103

Cíl projeku: Zajištění činnosti Místní akční skupina Podještědí z.s.

 

Pro realizaci projektu jsou zřízeny speciální webové stránky www.podjestedi.eu

Na webových stránkách naleznete všechny informace o realizaci SCLLD. Najdete výzvy k předkládání projektových žádostí či záměrů z jednotlivých programových rámců operačních programů. Dozvíte se zde informace o organizačních a rozhodovacích procesech. Zveřejněny jsou též kontakty na manažery jednotlivých operačních programů. Informace budou na stránkách publikovány průběžně.