KPSS MAS Podještědí

Místní akční skupina Podještědí, z.s. realizuje od 1. 6. 2022 projekt "Koordinátor komunitního plánování MAS Podještědí". Cílem projektu je podpora procesů komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) na obecní úrovni a koordinace plánování sociálních služeb v řešeném území MAS Podještědí. Výstupem projektu bude Komunitní plán rozvoje sociálních služeb venkovské části SO ORP Liberec na období 2024 - 2025 a akční plán na rok 2024. Projekt je spolufinancován Libereckým krajem (50 %) částkou Kč 437.260,--. Doba trvání projektu: 1.6.2022 - 31.12.2023.