VYHLÁŠENY výzvy k předkládání žádostí o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ)

19.07.2018 08:49

MAS Podještědí z.s. VYHLÁSILA dne 16. 7. 2018 nové výzvy z programového rámce OPZ:

1) prorodinná opatření → příměstské tábory, zařízení péče o děti v době mimo školní vyučování

2) sociální začleňování → sociální služby, sociální aktivity nad rámec sociálních služeb, aktivity komunitních center, komunitní sociální práce

Žádosti o dotace je možné podávat do 5. 10. 2018. Zpracování žádostí NENECHÁVEJTE na poslední chvíli. Projekty neváhejte konzultovat s manažerem OPZ.

Všechny informace k dispozici zde.