VYHLÁŠENY nové výzvy z OP Zaměstnanost

18.02.2019 12:19

Dnes 18. 2. 2019 vyhlásila MAS Podještědí nové výzvy k předkládání žádostí o podporu z programového rámce Operačního programu zaměstnanost. Jedná se o výzvy na prorodinná opatření (příměstské tábory, zařízení pečující o děti v době mimo školní vyučování) a sociální začleňování (sociální služby, aktivity doplňující sociální služby, komunitní centra, komunitní sociální práce). V těchto výzvách MAS Podještědí rozděluje celkem více než 12 mil. Kč. Podrobné informace o vyhlášených výzvách jsou k dispozici zde. Pro informace též kontaktujte manažera OPZ MAS Podještědí na tel. 737 291 735.