ŠABLONY - sdělení řídícího orgánu OP VVV

30.03.2020 21:43

Řídicí orgán OP VVV vydal z důvodu možných negativních dopadů mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru na realizaci šablon možná řešení, která pomůže příjemcům prostředků ze ŚABLON přijmout taková opatření, aby naplnění cílů projektů nebylo ohroženo. Většinu návrhů řešení lze realizovat za stávajících podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace bez nutných žádostí na Řídicí orgán. ŘO doporučujeme příjemcům zaměřit se především na časový harmonogram jejich projektu. Dobu realizace projektu je totiž možné měnit pouze žádostí o podstatnou změnu. V případě nejasností je k dispozici konzultační linka (234 814 777) nebo email (dotazyzp@msmt.cz). Celé doporučení řídícího orgánu je k dispozici zde.