Požádejte si o dotaci na "měkké" projekty

07.08.2018 18:47

Požádejte si o dotaci na "měkké" projekty. Místní akční skupina Podještědí z.s. vyhlásila v červenci aktuální výzvy!

Na co lze žádat?
1) prorodinná opatření → p...říměstské tábory, zařízení péče o děti v době mimo školní vyučování - projekt až na 36 měsíců v hodnotě až 1,2 mil. Kč
2) sociální začleňování → sociální služby, sociální aktivity nad rámec sociálních služeb, aktivity komunitních center, komunitní sociální práce - projekt až na 36 měsíců v hodnotě až 5,8 mil. Kč.

Uzávěrka příjmu žádostí: 5. 10. 2018

Žádosti lze podávat na projekty realizované na území MAS Podještědí.

Všechny informace k dispozici na https://www.podjestedi.eu/programovy-ramec-opz/vyzvy