Místní akční plány vzdělávání - aktualizace

06.02.2019 09:56

Ke dni 30.1.2019 byly schváleny aktualizace Strategických rámců Místních akčních plánů vzdělávání pro oblast Jablonecko a Liberecko. Znění aktualizovaných Strategických rámců najdete na www.map-lbc-jbc.cz.