Dotace 85% pro obce na výsadbu stromů

18.08.2020 16:52

Nabídka nové výsadby původních stromů v podobě alejí, stromořadí, parků, remízků, ovocných sadů, břehových porostů nebo solitérů v krajině, osázení nových lokalit např. podél cest a silnic, vodních toků, na koupališti, v parku, v obci, do škol jako výukové stromy ad. Více informací na letáku zde. Principy a pravidla projektu zde.