Vítejte na oficiálních stránkách Místní akční skupiny Podještědí, z.s. (MAS Podještědí). Zde najdete všechny stěžejní informace o MAS a její činnosti. Navštívit můžete též speciální projektové stránky MAS Podještědí, z.s., a to:

  1. www.podjestedi.eu (stránky Realizace SCLLD MAS Podještědí)
  2. www.map-lbc-jbc.cz (stránky projektů MAP Liberecko a MAP Jablonecko)

 

 

Místní akční skupina Podještědí, z.s. a její projekty jsou podporovány:

            

Mediální partner rozvoje

vzdělávání na Liberecku a Jablonecku

v rámci projektů MAS Podještědí

MAP II Liberecko a MAP II Jablonecko

Aktuality

Valná hromada MAS Podještědí - 25. 6. 2021

11.06.2021 14:26
V pátek 25. 6. 2021 se koná Valná hromada Místní akční skupiny Podještědí, z.s. pozvánka s programem a organizačními informacemi je k dispozici zde. Podklady včetně vzoru plné moci pro případ zastupování člena na VH jsou k dispozici zde.

Valná hromada MAS Podještědí - 15.12.2020

30.11.2020 22:02
V úterý 15. 12. 2020 se koná Valná hromada Místní akční skupiny Podještědí, z.s. pozvánka s programem a organizačními informacemi je k dispozici zde.

Dotace 85% pro obce na výsadbu stromů

18.08.2020 16:52
Nabídka nové výsadby původních stromů v podobě alejí, stromořadí, parků, remízků, ovocných sadů, břehových porostů nebo solitérů v krajině, osázení nových lokalit např. podél cest a silnic, vodních toků, na koupališti, v parku, v obci, do škol jako výukové stromy ad. Více...

Grantový program - osobní automobil pro poskytování terénní zdravotních a sociálních služeb

19.04.2020 20:32
ŠKODA AUTO a.s. vyhlásila dne 17. 4. 2020 grantový program, který věnuje 100 osobních vozidel organizacím, které poskytují zdravotní a sociální terénní služby. Uzávěrka příjmů žádostí je do 30. 4. 2020. Kompletní vyhlášení grantového programu je k dispozici zde. Webový odkaz na grantový program je:...

ŠABLONY - sdělení řídícího orgánu OP VVV

30.03.2020 21:43
Řídicí orgán OP VVV vydal z důvodu možných negativních dopadů mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru na realizaci šablon možná řešení, která pomůže příjemcům prostředků ze ŚABLON přijmout taková opatření, aby naplnění cílů projektů nebylo ohroženo. Většinu návrhů řešení lze realizovat za...

Valná hromada MAS Podještědí 5.11.2019

21.10.2019 11:18
Valná hromada Místní akční skupiny Podještědí, z.s. se uskuteční v úterý 5.11.2019 od 10 hod. v Hrádku nad Nisou - Restaurace na Jihu. Pozvánka s podklady je k dispozici zde.

Mid-term evaluace SCLLD MAS Podještědí

21.06.2019 15:26
Místní akční skupina Podještědí, z.s. zveřejnila Mid-term evaluaci SCLLD. Ke stažení je zde.

Plány rozvoje sportu - NOVÁ služba pro obce

24.04.2019 21:59
MAS Podještědí nabízí obcím NOVOU službu - kompletní zpracování plánu rozvoje sportu dle ustanovení zák. č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu v platném znění. Podrobná nabídka je k dispozici zde.

Valná hromada MAS Podještědí - POZVÁNKA

10.04.2019 22:46
Vážení členové MAS Podještědí,   zveme vás na Valnou hromadu MAS Podještědí, z.s., která se koná ve čtvrtek 25. 4. 2019, od 10.00 hod. na statku Dolní Suchá, Chotyně 228. Podrobnosti  naleznete v oficiální pozvánce zde. Prosím o potvrzení účasti do 19. 4. 2019. Pokud se nemůžete...

Seminář pro žadatele k výzvám z OPZ - 24. 4. 2019

09.04.2019 08:49
Seminář pro žadatele, kteří připravují žádosti o finanční podporu z výzev MAS Podještědí z programového rámce OPZ na aktivity: Sociální začleňován Prorodinná opatření se koná ve středu 24. 4. 2019, od 9 hod. v zasedací místnosti kanceláře MAS Podještědí, Český Dub, nám. Bedřicha Smetany 10,...
1 | 2 | 3 >>