VÝZVY 2014 - 2020

Místní akční skupina Podještědí, z.s. administruje v rámci komunitně vedeného místního rozvoje výzvy operačních programů ve vazbě na územní dimenzi.
 
Tato rozsáhlá agenda je publikována na speciální webové stránce MAS Podještědí → www.podjestedi.eu. Tyto stránky obsahují všechny vypsané výzvy se všemi procesními náležitostmi schválenými řídícími orgány jednotlivých relevantních operačních programů, včetně archivu.
 

VSTUPTE