Program rozvoje obce Janov nad Nisou

Obec Janov nad Nisou zpracovává ve spolupráci s Místní akční skupinou Podještědí, z.s. nový koncepční dokument Program rozvoje obce Janov nad Nisou na období 2021 - 2027. Jedná se v pořadí o druhý navazující rozvojový dokument obce.
 

Program rozvoje obce je koncepce, která bude sloužit jako nástroj řízení rozvoje obce v dalších letech, konkrétně v návrhovém období 2021 - 2027. Připravovaný program rozvoje obsahuje rozvojové směry (cíle), opatření a konkrétní aktivity (projekty), které Janov nad Nisou plánuje realizovat či jejich realizaci podporovat. Důležitost zpracování programu rozvoje podtrhuje i skutečnost, že dokument je důležitým nástrojem nejen pro řízení rozvoje obce v návrhovém období, ale i klíčovým podkladem pro čerpaní dotačních prostředků, a to jak z národních, tak evropských zdrojů.

Rozvojový dokument je zveřejňován ve dvou etapách:

  • analytická část
  • návrhová část, resp. kompletní rozvojový dokument
Ke každé části se mohou vyjádřit všichni obyvatelé obce Janov nad Nisou, kterým není další rozvoj obce lhostejný. Máte-li tedy chuť přispět k tvorbě programu rozvoje svým námětem, názorem, připomínkou či návrhem, využijte prosím formulář níže. Každý podnět bude zpracován.

Tato korespondenční forma projednání dokumentu byla zvolena s ohledem na současný nouzový stav a omezené možnosti veřejných setkávání.

Využijte možnosti vyjádřit se k budoucímu rozvoji obce a to v termínu do 25. 11. 2020

Na vaše náměty se těší zpracovatelský tým MAS Podještědí a obce Janov nad Nisou.

Program rozvoje obce Janov nad Nisou - analytická část ke stažení (formát pdf)

Příjem připomínek, námětů a návrhů k Programu rozvoje města Český Dub na období 2021 - 2027 byl ukončen.