Program rozvoje města Český Dub

Město Český Dub zpracovává ve spolupráci s Místní akční skupinou Podještědí, z.s. nový koncepční dokument Program rozvoje města Český Dub na období 2021 - 2027. Jedná se v pořadí již o třetí navazující rozvojový dokument města.
 

Program rozvoje města je koncepce, která bude sloužit jako nástroj řízení rozvoje města v dalších letech, konkrétně v návrhovém období 2021 - 2027. Připravovaný program rozvoje obsahuje rozvojové směry (cíle), opatření a konkrétní aktivity (projekty), které město plánuje realizovat či jejich realizaci podporovat. Důležitost zpracování programu rozvoje města podtrhuje i skutečnost, že dokument je důležitým nástrojem nejen pro řízení rozvoje města v návrhovém období, ale i klíčovým podkladem pro čerpaní dotačních prostředků, a to jak z národních, tak evropských zdrojů.

Zveřejněný dokument je komplexním návrhem, ke kterému se mohou vyjádřit všichni obyvatelé města Český Dub, kterým není další rozvoj města lhostejný. Máte-li tedy chuť přispět k tvorbě programu rozvoje svým námětem, názorem, připomínkou či návrhem, využijte prosím formulář níže. Každý podnět bude zpracován.

Tato korespondenční forma projednání dokumentu byla zvolena s ohledem na současný nouzový stav a omezené možnosti veřejných setkávání.

Využijte možnosti vyjádřit se k budoucímu rozvoji města a to v termínu do 30. 11. 2020

Na vaše náměty se těší zpracovatelský tým MAS Podještědí a města Český Dub.

Program rozvoje města Český Dub - ke stažení (formát pdf)

Příjem připomínek, námětů a návrhů k Programu rozvoje města Český Dub na období 2021 - 2027 byl ukončen.