GDPR - kompletní služby

 1. Zpracování kompletní dokumentace GDPR
 2. Osobní zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)
 

Postup zpracování dokumentace GDPR

 • zpracování vstupní analýzy GDPR, zmapování zpracovávaných osobních údajů v agendách organizace;
 • specifikace řešených agend;
 • identifikace a zařazení osobních údajů do řešených agend;
 • specifikace osobních údajů – vytvoření katalogu osobních údajů v každé řešené agendě:
 1. subjekt osobních údajů
 2. právní titul pro zpracování osobních údajů
 3. účel zpracování osobních údajů
 4. role organizace ve zpracování osobních údajů
 5. druh osobních údajů
 6. poskytovatel osobních údajů
 7. forma poskytnutí osobních údajů
 8. datový zdroj osobních údajů
 9. operace zpracování osobních údajů – operace zpracování jsou specifikované ke každé agendě zvlášť
 • identifikace a specifikace zabezpečení osobních údajů v rámci každé agendy – vazba na datový zdroj osobních údajů
 • identifikace a specifikace přístupů k osobním údajům řešené agendy – vazba na datový zdroj osobních údajů
 • analýza rizik zpracování osobních údajů s ohledem na typ osobních údajů, rozsah zpracování osobních údajů a možné dopady na subjekty údajů.
 
Cena zpracování:
 • 1 agenda GDPR = 350,-- Kč (obec I. typu zpacovává osobní údaje v cca 16 agendách - konečný počet je individuální v závislosti na aktivitách obce, drobný podnikatel zpracovává osobní údaje v cca 5 agendách)
 • zpracovatelské práce - specifikace dokumentace pro konkrétní obec / firmu = 450,-- Kč / hod. - rozsah specifikujeme každému zadavateli předem

 

Služby pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)

 

Cena služby pro obce I. typu (měsíční paušál): Kč 1.100,-

 

Paušální částka obsahuj:

 • pohotovost 24/7
 • dostupnost (zastupitelnost)
 • vzdálená metodická podpora
 • sledování vývoje legislativy, informování, doporučení k úpravám dokumentace, postupů
 • fyzická kontrola u správce údajů – 1x za 3 měsíce

 

Paušální částka neobsahuje:

 • zpracování nové agendy
 • úprava, doplnění stávajících agend
 • úprava dokumentace
 • cestovné v případě vyžádaného výjezdu (10,- Kč / km)
Všechny práce nad rámec paušálu v sazbě 450,-- Kč / hod.