Vyhlášení 11. výzvy MAS Podještědí

Vzhledem k tomu, že 2 žadatelé odstoupili od realizace projektů schválených v předchozích výzvách, může MAS Podještědí vrácené finanční prostředky znovu využít a vyhlašuje poslední výzvu v rámci programového období 2007 – 2013 PRV. Výzva je vyhlášena v období 17. 1. 2014 – 17. 2. 2014. Potřebné informace jsou v přiložených souborech.

Zasedání kontrolního výboru, výběrové komise a programového výboru MAS Podještědí

Oznamuji žadatelům, že 17.2. 2014 končí příjem žádostí v rámci 11. výzvy MAS Podještědí. Zasedání kontrolní komise je plánováno na 20.2. 2014 od 10:00 v Proseči pod Ještědem.

Výběrová komise bude zasedat dne 4.3. 2014 od 9:00 v Proseči pod Ještědem a poté 7.3. 2014 bude zasedat programový výbor (rada MAS Podještědí).

Seznam přijatých projektů bude uveřejněn na webových stránkách po jejich příjmu dne 17.2. 2014.

 

Přílohy

MAS Podještědí 11. výzva

Fiche 1

Fiche 11

Aktualizace Pravidel IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (20.kolo přijmu žádostí)

Zadost o dotaci

Metodika pro fiche

Předpis pro transparentnost 11 výzvy