Vyhlášení 10. výzvy MAS Podještědí

Dne 29. 4. 2013 je vyhlášena poslední výzva MAS k podávání projektů  v rámci programovacího období 2007 – 2013 PRV. Potřebné informace jsou v přiložených souborech.

Seznam doporučených a nedoporučených projektů Zápis_výběrová+komise_2013

Zápis_výběrová+komise_2013

Přijaté projekty 10_ výzva

10. výzva MAS

Fiche 1_19 kolo

Fiche 8_19 kolo

Fiche 9_19 kolo

Fiche 13_19 kolo

HARMONOGRAM 10. Výzvy MAS

metodika pro fiche

Pravidla IV.1.1

Pravidla IV.1.2.

Předpis pro transparentnost 10 výzvy

Zadost_o_dotaci_19

Místní akční plán vzdělávání

Samostatné webové stránky zaměřené na projekty MAP Liberecko a MAP Jablonecko


www.map-lbc-jbc.cz