Vyhlášení 11. Výzvy MAS Podještědí o.s.

V termínu 17. 1. 2014 – 17. 2. 2014 je vyhlášena 11. výzva MAS Podještědí k předkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova – Strategie programu Leader. Pro konzultace a podporu při zpracování žádostí se obracejte na pracovníky kanceláře – předsedu nebo manažerku MAS.

Podrobnější informace naleznete na stránce 11. výzva

Místní akční plán vzdělávání

Samostatné webové stránky zaměřené na projekty MAP Liberecko a MAP Jablonecko


www.map-lbc-jbc.cz