Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podještědí 2014 – 2020

Dokumenty strategie rozvoje

Strategie rozvoje (PDF)
Finanční plán a indikátory – příloha (PDF)

Další informace

Více informací k realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podještědí na webu https://www.podjestedi.eu

Místní akční plán vzdělávání

Samostatné webové stránky zaměřené na projekty MAP Liberecko a MAP Jablonecko


www.map-lbc-jbc.cz