Strategie MAS

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podještědí 2014 – 2020

Strategie rozvoje (PDF)

Příloha: Finanční plán

Příloha ke strategii rozvoje (PDF)

Místní akční plán vzdělávání

Samostatné webové stránky zaměřené na projekty MAP Liberecko a MAP Jablonecko


www.map-lbc-jbc.cz