Seznam doporučených projektů k realizaci v rámci 11. výzvy MAS

V příloze je uveřejněn seznam doporučených a nedoporučených projektů v rámci 11. výzvy MAS Podještědí.
Doporučené projekty byly předány na RO SZIF k další administraci.

Seznam doporučených a nedoporučených projektů_11_výzva

Místní akční plán vzdělávání

Samostatné webové stránky zaměřené na projekty MAP Liberecko a MAP Jablonecko


www.map-lbc-jbc.cz