Podpořené projekty 7. výzva

Vyhlášení výzvy: 1. prosince 2010
Příjem žádostí: od 1. prosince 2010 do 31. ledna 2011, 12:00 hod.
Alokace: cca 6 000 000,- Kč.
V 7. výzvě byly přijímány projekty pro následující fiche:
Fiche 1 Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství v Podještědí
Fiche 2 Lesnická technika
Fiche 3 Zvýšení společenské hodnoty lesů v Podještědí
Fiche 4 Diverzifikace ekonomických aktivit v Podještědí
Fiche 5 Podpora malého podnikání v Podještědí
Fiche 6 Podpora venkovské turistiky v Podještědí
Fiche 7 Podpora cestovního ruchu a sportu v Podještědí
Fiche 8 Zlepšení stavu infrastruktury v Podještědí
Fiche 9 Občanské vybavení a služby v Podještědí
Fiche 10 Diverzifikace ekonomických aktivit v občanské vybavenosti a službách v Podještědí
Fiche 11 Obnova a zachování kulturního dědictví v Podještědí
Fiche 12 Rozvoj lidských zdrojů v Podještědí
Vybráno: 8 projektů

Schválené projekty

Žadatel

Název projektu

Celkové výdaje projektu v Kč

Dotace v Kč

Fiche 1

REAGRO spol. s r.o.

Rekonstrukce střechy kravína

1 195 200,-

498 000,-

Fiche 7

Mgr. Kamila Neumannová

Oprava hlavní budovy Domu Jógy v Hlavici

2 254 669,-

1 127 334,-

Fiche 8

Město Rychnov u J. n. N.

Obnova kostelního náměstí

540 000,-

405 000,-

Obec Janův Důl

Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce Janův Důl

1 189 662,-

895 246,-

Obec Všelibice

Oprava veřejného prostranství a místní komunikace v obci Všelibice – Budíkov

1 661 180,-

1 248 885,-

Fiche 9

Janovská o.p.s.

Janov nad Nisou – výstavba sportovišť pro místní oddíly

1 775 701,-

1 598 130,-

Podještědský F.C. o.s., Český Dub – u projetku byla ukončena administrace z důvodu veřejné podpory

Instalace kogenerační jednotky v podještědském sportovním areálu v Českém Dubu

1 408 800,-

1 056 600,-

SRPŠ Rynoltice

Školní družina ZŠ Rynoltice

619 334,-

557 400,-

CELKEM 7. VÝZVA

10 644 546,-

7 386 595,-