Podpořené projekty 6. výzva

Vyhlášení výzvy: 1. července 2010
Příjem žádostí: od 16. srpna 2010 do 30. září 2010, 12:00 hod.
Alokace: cca 1 700 000,- Kč.
V 6. výzvě byly přijímány projekty pro následující fiche:
Fiche 3 Zvýšení společenské hodnoty lesů v Podještědí
Fiche 4 Diverzifikace ekonomických aktivit v Podještědí
Fiche 8 Zlepšení stavu infrastruktury v Podještědí
Fiche 9 Občanské vybavení a služby v Podještědí
Fiche 10 Diverzifikace ekonomických aktivit v občanské vybavenosti a službách v Podještědí
Fiche 12 Rozvoj lidských zdrojů v Podještědí
Vybrány: 2 projekty

Žadatel

Název projektu

Celkové výdaje projektu v Kč

Dotace v Kč

Fiche 8

Obec Kryštofovo Údolí

Úprava veřejného prostranství a přístupové cesty ke kostelu v obci Kryštofovo Údolí

1 038 242,-

781 681,-

Fiche 9

Obec Hlavice

Víceúčelové sportovně – společenské centrum obce Hlavice

1 469 156,-

1 104 867,-

CELKEM 6. VÝZVA

2 507 398,-

1 886 548,-