Podpořené projekty 5. výzva

Vyhlášení výzvy: 1. dubna 2010
Příjem žádostí: od 10. května 2010 do 31. května 2010, 12:00 hod.
Alokace: cca 4 000 000,- Kč.
V 5. výzvě byly přijímány projekty pro následující fiche:
Fiche 2 Lesnická technika
Fiche 5 Podpora malého podnikání v Podještědí
Fiche 7 Podpora cestovního ruchu a sportu v Podještědí
Fiche 11 Obnova a zachování kulturního dědictví v Podještědí
Vybráno: 5 projektů

Žadatel

Název projektu

Celkové výdaje projektu v Kč

Dotace v Kč

Fiche 2

Ing. Štěpán Brodský

Nákup lesnické techniky

1 560 000,-

650 000,-

Les, dřevo, služby, Křižany s.r.o.

Lesní vyvážecí vlek za traktor

428 000,-

180 000,-

Fiche 7

MEMOART o.p.s.

Rozšíření infrastruktury na golfovém areálu Ještěd

2 135 300,-

1 069 650,-

Fiche 11

Římskokatolická farnost Křižany

Restaurování vitráží kostela Sv. Maxmiliána v Křižanech

488 800,-

439 920,-

Římskokatolická farnost Dlouhý Most

Rekonstrukce střechy kostela Sv. Vavřince v Dlouhém Mostě

820 000,-

738 000,-

CELKEM 5. VÝZVA

5 432 100,-

3 077 570,-