Podpořené projekty 4. výzva

Vyhlášení výzvy: 18. listopadu 2009
Příjem žádostí: od 1. prosince 2009 do 22.ledna 2010, 12:00 hod.
Alokace: cca 5 000 000,- Kč.
Ve 4. výzvě byly přijímány projekty pro následující fiche:
Fiche 1 Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství v Podještědí
Fiche 7 Podpora cestovního ruchu a sportu v Podještědí
Fiche 8 Zlepšení stavu infrastruktury v Podještědí
Vybráno: 5 projektů

Schválené projekty

Žadatel

Název projektu

Celkové výdaje projektu v Kč

Dotace v Kč

Fiche 1

Ing. Štěpán Brodský

Porodna prasnic – výměna technologií

1 615 200,-

807 600,-

Fiche 7

Ing. Tomáš Horník

Integrovaná plocha – parkování automobilů, motocyklů a kol včetně dřevěného zastřešení, Zdislava

2 023 163,-

1 011 581,-

Fiche 8

Obec Bílá

Zlepšení dopravní infrastruktury a vzhledu obce Bílá

1 322 748,-

1 009 881,-

Obec Dlouhý Most

Zlepšení dopravní infrastruktury a vzhledu obce Dlouhý Most

1 370 077,-

1 027 557,-

Obec Chotyně

Zpevněné plochy, opěrné zdi (komunikace) v rámci výstavby Domu s pečovatelskou službou v Chotyni

3 056 478,-

1 793 155,-

CELKEM 4. VÝZVA

9 387 666,-

5 649 774,-