Podpořené projekty 3. výzva

Vyhlášení výzvy: 7. května 2009
Příjem žádostí: od 1. června do 15. 06. 2009, 12:00 hod.
Alokace: Nebyla stanovena.
Ve 3. výzvě byly přijímány projekty pro následující fiche:
Fiche 1 Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství v Podještědí
Fiche 5 Podpora malého podnikání v Podještědí
Fiche 6 Podpora venkovské turistiky v Podještědí
Fiche 7 Podpora cestovního ruchu a sportu v Podještědí
Fiche 9 Občanské vybavení a služby v Podještědí
Fiche 11Obnova a zachování kulturního dědictví v Podještědí
Vybráno: 6 projektů

Zadatel Název projektu
Fiche 1
Ing. Jana Samešová Rekonstrukce hájenky na stáj pro koně se seníkem
Ing. Jiří Brodský Třídící ulička pro dobytek
Fiche 7
Ing. Jana Samešová Rekonstrukce hájenky na penzion v k.ú. Modlibohov
Fiche 9
Sportovní klub Hlavice o.s. Oprava Sportoviště SK Hlavice
POŘES Knihovna školy obnovy venkova – Zdislava
Podještědský F.C. Český Dub Vybavení ubytovacího a školícího zařízení Podještědský F.C.Český Dub