Podpořené projekty 1. výzva

Příjem žádostí: od 26.srpna do 26. září 2008, 12:00 hod.
Alokace: 6 739 434,- Kč
V 1. výzvě byly přijímány projekty pro následující fiche:

Fiche 1 Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství v Podještědí
Fiche 7 Podpora cestovního ruchu a sportu v Podještědí
Fiche 8 Zlepšení stavu infrastruktury v Podještědí
Vybráno: 6 projektů

Schválené projekty
Žadatel Název projektu
Fiche 1
Štěpán Brodský Rekonstrukce topení porodny prasnic
Fiche 7
Mgr.K. Neumannová Oprava objektu tělocvičny pro sportovní vyžití v areálu Dům jógy v Hlavici
Fiche 8
Město Hrádek nad Nisou Rekonstrukce chodníku Liberecká ulice
Obec Hlavice Zlepšení dopravní infrastruktury a vzhledu obce Hlavice