Projektové záměry MAS Podještědí

MAS Podještědí z.s. uveřejňuje formuláře Projektového záměru pro nové programovací období 2015-2020. Formuláře si můžete on line vyplňovat na uvedeném odkaze nebo stáhnout ve formátu xlsx, vyplnit a odeslat elektronicky (maspodjestedi@seznam.cz) nebo poštou MAS Podještědí (Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub).
Všechny zájemce, kteří v novém programovacím období plánují v rámci svého rozvoje investiční aktivity, na které by mohli obdržet dotace, vyzýváme, aby Projektové záměry předkládali.
V případě, že by nebyly záměry zahrnuty do Strategie pro období 2015-2020 nebylo by možné čerpat na tyto projekty dotace.

 

Aktualizovaný formulář projektového záměru ze dne 23. 10. 2015

Projektový záměr (xlsx)

Termín odevzdání je 5. 11. 2015 elektronicky na e-mail:maspodjestedi@seznam.cz

 

Místní akční plán vzdělávání

Samostatné webové stránky zaměřené na projekty MAP Liberecko a MAP Jablonecko


www.map-lbc-jbc.cz