Pozvánka na Valnou hromadu MAS Podještědí, z. s.

Předseda MAS Podještědí, z. s. svolává v souladu s platnými Stanovami a rozhodnutím představenstva MAS Podještědí Valnou hromadu členské základny spolku, která se uskuteční ve čtvrtek 30. 11. 2017 od 9.00 hod. v obci Bílá, kulturní dům, Bílá 9

Zobrazit místo na mapě

Program

  1. Přivítání a zahájení valné hromady
  2. Volba předsedajícího, mandátové, volební a návrhové komise, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Volba orgánů spolku (představenstvo, výběrová komise, revizní komise
  4. Informace o schválení SCLLD a vyhlášení výzev v roce 2018
  5. Usnesení VH
  6. Závěr

Pozvánku s programem na Valnou hromadu můžete stáhnout zde: Pozvánka na Valnou hromadu 30. 11. 2017 (docx)
Plná moc pro zastupování na Valné hromadě: Plná moc (docx)

Místní akční plán vzdělávání

Samostatné webové stránky zaměřené na projekty MAP Liberecko a MAP Jablonecko


www.map-lbc-jbc.cz