Pozvánka na 1. zasedání Řídícího výboru MAP Liberecko

Ve středu 11. 5. 2016 od 9.00 v zasedací místnosti č. 110 (Historická radnice), nám. Dr. E. Beneše se bude konat 1. zasedání Řídícího výboru MAP Liberecko.

Program:

  1. Představení a harmonogram projektu MAP Liberecko
  2. Schválení Statutu ŘV
  3. Schválení Jednacího řádu ŘV
  4. Seznámení s materiály
  5. Diskuze
  6. Závěr

Pozvánka ke stažení: Pozvánka (DOCX)

Místní akční plán vzdělávání

Samostatné webové stránky zaměřené na projekty MAP Liberecko a MAP Jablonecko


www.map-lbc-jbc.cz