Struktura MAS

Organizační struktura MAS

Organizační struktura MAS – schéma

 

Místní akční plán vzdělávání

Samostatné webové stránky zaměřené na projekty MAP Liberecko a MAP Jablonecko


www.map-lbc-jbc.cz