Nové dokumenty na webu

Na webu v sekcích MAP Liberecko a MAP Jablonecko jsou vystaveny nové dokumenty Investiční priority a Strategický rámec. V obou sekcích jsou také aktualizované dokumenty statutu a jednacího řádu.

Místní akční plán vzdělávání

Samostatné webové stránky zaměřené na projekty MAP Liberecko a MAP Jablonecko


www.map-lbc-jbc.cz