Nová strategie rozvoje MAS Podještědí 2014 – 2020

MAS Podještědí uveřejňuje novou strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro roky 2014 – 2020.

Strategie rozvoje (PDF)

Místní akční plán vzdělávání

Samostatné webové stránky zaměřené na projekty MAP Liberecko a MAP Jablonecko


www.map-lbc-jbc.cz