Nová sekce na webu: Šablony pro MŠ a ZŠI

Na webu je vytvořena nová sekce Šablony pro MŠ a ZŠI s informacemi o výzvě a kontaktní osobě.

Místní akční plán vzdělávání

Samostatné webové stránky zaměřené na projekty MAP Liberecko a MAP Jablonecko


www.map-lbc-jbc.cz