Řídící výbor – zápisy z jednání

Zatím neproběhlo žádné zasedání ŘV MAP Liberecko. První zasedání je naplánováno na 11. 5. 2016 od 9.00. Více informací v sekci pozvánky.

Místní akční plán vzdělávání

Samostatné webové stránky zaměřené na projekty MAP Liberecko a MAP Jablonecko


www.map-lbc-jbc.cz