Řídící výbor – kontakty

Funkce Kontakt
Zástupce realizátora projektu Bc. Jana Švehlová

maspodjestedi@seznam.cz

Ing. Petr Ponikelský

petr.Ponikelsky@seznam.cz

Ing. Petr Šafařík

filip.safarik@e-rozvoj.cz

Zástupce ORP Mgr. Lenka Řebíčková

rebickova.lenka@magistrat.liberec.cz

Zástupce KAP Mgr. Jana Antošová

jana.antosova@kraj-lbc.cz

Zástupce ředitelů MŠ Liberec PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D.

info@msklasterni.cz

Zástupce ředitelů ZŠ Liberec Ing. Jiří Veselý

jiri.vesely@zsusoudu.cz

Zástupce ředitelů MŠ okolí Mgr. Irena Ryplová

mshodkovice@seznam.cz

Zástupce ředitelů ZŠ okolí Mgr. Jaroslav Poláček

polacek.jaroslav@volny.cz

Zástupce neformálního vzdělávání RNDr. Robert Gamba

rgamba@itveskole.cz

Zástupce uměleckých škol Mgr. Tomáš Kolafa

info@zusliberec.cz

Zástupce speciálních škol Mgr. Hana Balážová

zvsjabl@volny.cz

Zástupce MAS působící na území MAP PhDr. Dagmar Strnadová

manager@lagpodralsko.com

Kontakty ke stažení: Řídící výbor – kontakty (DOCX)

Místní akční plán vzdělávání

Samostatné webové stránky zaměřené na projekty MAP Liberecko a MAP Jablonecko


www.map-lbc-jbc.cz