Strategický rámec

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou

Strategický rámec MAP Jablonecko (PDF)

Místní akční plán vzdělávání

Samostatné webové stránky zaměřené na projekty MAP Liberecko a MAP Jablonecko


www.map-lbc-jbc.cz