Řídící výbor – kontakty

Funkce Kontakt
Zástupce realizátora projektu Bc. Jana Švehlová

maspodjestedi@seznam.cz

Ing. Petr Ponikelský

petr.Ponikelsky@seznam.cz

Ing. Petr Šafařík

filip.safarik@e-rozvoj.cz

Mgr. Daniel David

starosta@janov-n-n.cz

Zástupce ORP Mgr. Zdeňka Květová

kvetova@mestojablonec.cz

Zástupce KAP Bc. Jana Stará

jana.stara@kraj-lbc.cz

Zástupce ředitelů MŠ Jablonec nad Nisou Bc. Pavla Macháčková

info@mspohoda.cz

Zástupce ředitelů ZŠ Jablonec nad Nisou Mgr. Jan Kolář

kolar@zssumava.cz

Zástupce ředitelů ZŠ okolí Mgr. David Mánek

zs@josefuvdul.cz

Zástupce neformálního vzdělávání Bc. Martina Šípková

sipkova@vikyr.cz

Zástupce uměleckých škol Mgr. Vít Rakušan

rakusan@zusjbc.cz

Zástupce speciálních škol Mgr. Fronika Burešová

buresova.fronika@zsliberecka31.cz

Zástupce MAS působící na území MAP Ing. Jindřich Jeníček

mas-achat@seznam.cz

Zástupce IPRÚ Mgr. Barbara Steinzová

steinzova.barbara@magistrat.liberec.cz

Kontakty ke stažení: Řídící výbor – kontakty (DOCX)

Místní akční plán vzdělávání

Samostatné webové stránky zaměřené na projekty MAP Liberecko a MAP Jablonecko


www.map-lbc-jbc.cz