Etický kodex zaměstnanců MAS

Etický kodex zaměstnanců MAS Podještědí (PDF)

Místní akční plán vzdělávání

Samostatné webové stránky zaměřené na projekty MAP Liberecko a MAP Jablonecko


www.map-lbc-jbc.cz