Výzvy

Seznam podaných žádostí

Místní akční skupina Podještědí zveřeňuje seznam žádostí podaných v 7. výzvě k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, Osa IV Leader, Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie, Strategický plán Leader – ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PODJEŠTĚDÍ II.

Seznam zde k nahlédnutí.

Zveřejnění 7. výzvy po úpravách

Místní akční skupina podještědí upozorňuje na změny v 7. výzvě k předkládání projektů v Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 osa IV Leader, Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Strategický plán Leader “ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PODJEŠTĚDÍ II”. Text 7. Výzvy byl upraven po snížení alokace finančních prostředků pro MAS na rok 2011 a po odsouhlasení radou MAS a centrální kanceláří SZIF. Zde je k dispozici kompletní text výzvy po úpravě.

Vyhlášení 7. výzvy – Strategický plán Leader

Místní akční skupina Podještědí o.s. vyhlašuje 6. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 osa IV Leader, Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie, Strategický plán Leader “ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PODJEŠTĚDÍ II”. Celý text výzvy naleznete zde a další související dokumenty pod odkazem Leader 2010.

Hondocení projektů 6. výzvy

Místní akční skupina Podještědí zveřejňuje protokol z hodnocení projektů 6. výzvy k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 osa IV Leader, Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Strategický plán Leader „ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PODJEŠTĚDÍ II“.

Upřesnění 6. Výzvy – Strategický plán Leader

MAS Podještědí zveřejňuje upřesněnou 6. Výzvu strategického plánu Leader. Ve výzvě byl pouze upřesněn text. Obsahově se 6. výzva nemění.

Termín pro konečné podání žádostí byl z organizačních důvodů radou MAS Podještědí posunut na 30.9.2010. Aktualizovaná 6. Výzva MAS Podještědí byla odsouhlasena CR SZIF.

Upravený text výzvy naleznete zde a v sekci Leader 2010.

Vyhlášení 6. výzvy – Strategický plán Leader

Místní akční skupina Podještědí o.s. vyhlašuje 6. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 osa IV Leader, Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie, Strategický plán Leader “ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PODJEŠTĚDÍ II”. Celý text výzvy naleznete zde a další související dokumenty pod odkazem Leader 2010.

Vybrané projekty – Výzva 1.-5.

Místní akční skupina Podještědí zveřejňuje přehled vybraných projektů programu programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 osa IV Leader, Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie, Strategický plán Leader “ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PODJEŠTĚDÍ II”.

Vyhlášení 5. výzvy – Strategický plán Leader

Místní akční skupina Podještědí o.s. vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 osa IV Leader, Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie, Strategický plán Leader “ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PODJEŠTĚDÍ II”. Celý text výzvy naleznete zde a další související dokumenty pod odkazem Leader ČR 2010.

Vyhlášení 4. výzvy – Strategický plán Leader

Místní akční skupina Podještědí o.s. vyhlašuje 4. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013
osa IV Leader, Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie, Strategický plán Leader „ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PODJEŠTĚDÍ II“. Celý text výzvy naleznete zde a další související dokumenty pod odkazem Leader ČR 2009.

Vyhlášení 3. výzvy – Strategický plán Leader

Místní akční skupina Podještědí o.s. vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 osa IV Leader, Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie, Strategický plán Leader „ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PODJEŠTĚDÍ II“. Celý text výzvy naleznete zde a další související dokumenty pod odkazem Leader ČR 2009.

Místní akční plán vzdělávání

Samostatné webové stránky zaměřené na projekty MAP Liberecko a MAP Jablonecko


www.map-lbc-jbc.cz