Výzvy

Zasedání výběrové komise MAS Podještědí

Oznamuji všem žadatelům o projekty v rámci opatření IV.1.2, že dne 11.2.2013 končí příjem žádostí v 17:00 hodin ( termín předání je nutné si telefonicky domluvit s manažerkou) a Výběrová komise bude zasedat 21.2.2013 v Proseči pod Ještědem.

Vyhlášení 9. Výzvy MAS Podještědí o.s.

V termínu 3. 1. 2013 – 11. 2. 2013  je vyhlášena 9. výzva MAS Podještědí k předkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova – Strategie programu Leader. Pro konzultace a podporu při zpracování žádostí se obracejte na pracovníky kanceláře – předsedu, manažerku a asistentku MAS.

Podrobnější informace naleznete na stránce 9. výzva

Zveřejněno upozornění pro žadatele o dotaci PRV opatření IV.1.2 Leader

Důležité informace naleznete na následující stránce.
Upozornění pro žadatele se schválenou dotací

Doporučené projekty 8. Výzvy MAS Podještědí

Dne 21.6.2012 posuzovala a bodovala hodnotitelská komise MAS Podještědí předložené projekty. Hodnotitelská komise se sešla v počtu 7 členů. Komise sestavila seznam doporučených projektů podle bodovacích kritérií. Přidělené body za jednotlivé fiche byly přepočteny procentuálním vyjádřením a projekty byly seřazeny sestupně. Následně dne 22.6.2012 rada MAS Podještědí odsouhlasila závěry hodnotitelské komise a doporučila vybrané projekty ke spolufinancování. Tabulka doporučených projektů je uvedena v příloze. Byla zastavena administrace projektu Sdružení pro obnovu a oživení SH Grabštejn a jeho okolí z důvodů nesplnění kritérií přijatelnosti – SH Grabštejn i přilehlý park je národní kulturní památka, dotace se na NKP z PRV neposkytují.

Projekty, které byly doporučeny ke spolufinancování, budou dále administrovány na RO SZIF v Hradci Králové.

Seznam zaevidovaných žádostí v rámci 8. výzvy MAS

Ve dnech 31.5.-4.6.2012 bylo v kanceláři MAS Podještědí předloženo a zaevidováno celkem 8 žádosti o dotaci v rámci opatření PRV IV.1.2. Leader – Realizace místní rozvojové strategie. Podrobný přehled žadatelů, projektů a požadavek na dotaci je uveden v příloze. Zároveň je zveřejněn předpis pro transparentnost hodnocení projektů.8-vyzva.xls

Předpis pro transparentnost výběru projektů v 8. výzvě

V příloze je uveden předpis pro transparentnost výběru projektů Výběrovou komisí MAS Podještědí.

zpusob-hodnoceni-8-vyzvy-mas.doc

Preferenční kritérium pro opatření I.1.2. Investice do lesů

Tabulka pro stanovení preferenčních kritérií pro pořízení investic v závislosti na velikosti obhospodařovaného lesního maje/files/tku

preferencni-kriterium-velikost-investice-v.doc

Harmonogram 8. Výzvy MAS

Harmonogram přijímání, kontroly a hodnocení projektů v rámci 8. Výzvy MAS Podještědí.

harmonogram-8-vyzvy-mas.doc

Vyhlášení 8. Výzvy k přijímání projektů

Dne 3.5.2012 MAS Podještědí vyhlásilo 8. výzvu k předkládání projektů. Všechny potřebné informace (text výzvy, formulář žádosti, všechny vyhlášené fiche, Pravidla a Metodika) jsou k dispozici ke stažení.
V kanceláři manažerky MAS Podještědí budou zájemcům poskytovány konzultace a podpora při přípravě a zpracování žádostí.

Soubory ke stažení:

Fiche 1

Fiche 2

Fiche 3

Fiche 4

Fiche 5

Fiche 6

Fiche 7

Fiche 8

Fiche 9

Fiche 10

Fiche 11

Fiche 12

8. výzva MAS

Metodika

Pravidla

Žádost

Vybrané projekty 7. výzvy

Místní akční skupina zveřejňuje následující dokumentaci k vybraným projektům 7. výzvy k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 osa IV Leader, Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Strategický plán Leader „ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PODJEŠTĚDÍ II“:

Místní akční plán vzdělávání

Samostatné webové stránky zaměřené na projekty MAP Liberecko a MAP Jablonecko


www.map-lbc-jbc.cz