Výzvy

Nová sekce na webu: Šablony pro MŠ a ZŠI

Na webu je vytvořena nová sekce Šablony pro MŠ a ZŠI s informacemi o výzvě a kontaktní osobě.

Nový formulář projektového záměru

MAS Podještědí z. s. uveřejňuje nový formulář Projektového záměru.

Projektový záměr (xlsx)

Termín odevzdání je 5. 11. 2015 elektronicky na e-mail:maspodjestedi@seznam.cz

 

Seznam doporučených projektů k realizaci v rámci 11. výzvy MAS

V příloze je uveřejněn seznam doporučených a nedoporučených projektů v rámci 11. výzvy MAS Podještědí.
Doporučené projekty byly předány na RO SZIF k další administraci.

Seznam doporučených a nedoporučených projektů_11_výzva

Zasedání kontrolního výboru, výběrové komise a programového výboru MAS Podještědí

Oznamuji žadatelům, že 17.2. 2014 končí příjem žádostí v rámci 11. výzvy MAS Podještědí. Zasedání kontrolního výboru je plánováno na 20.2. 2014 od 10:00 v Proseči pod Ještědem.

Výběrová komise bude zasedat dne 4.3. 2014 od 9:00 v Proseči pod Ještědem a poté 7.3. 2014 bude zasedat Programový výbor (rada MAS Podještědí).

Seznam přijatých projektů bude uveřejněn na webových stránkách po jejich příjmu dne 17.2. 2014.

Vyhlášení 11. Výzvy MAS Podještědí o.s.

V termínu 17. 1. 2014 – 17. 2. 2014 je vyhlášena 11. výzva MAS Podještědí k předkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova – Strategie programu Leader. Pro konzultace a podporu při zpracování žádostí se obracejte na pracovníky kanceláře – předsedu nebo manažerku MAS.

Podrobnější informace naleznete na stránce 11. výzva

Seznam doporučených a nedoporučených projektů v rámci 10. výzvy

Dne 11.6.2013 zasedala výběrová komise MAS Podještědí. Hodnotila celkem 18 předložených projektů. Výběrová komise doporučila ke spolufiancování celkem 11 z předložených 18 projektů. Seznam doporučených a nedoporučených projektů je uveden v příloze.

Seznam doporučených a nedoporučených projektů

Zápis výběrová komise 2013

Ukončení příjmu žádostí v 10. výzvě MAS Podještědí

V 10. výzvě MAS Podještědí přijala kancelář 18  žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova.  V rubrice Výzvy/10. výzva je zveřejněn seznam přijatých žádostí . Termín jednání Výběrové komise MAS je stanoven na 11.6.2013.

Přijaté projekty 10_ výzva

Seznam doporučených a nedoporučených projektů v rámci 9. výzvy

Dne 27.2.2013 zasedala výběrová komise MAS Podještědí. Hodnotila celkem 26 předložených projektů. Výběrová komise doporučila ke spolufiancování celkem 14 z předložených 26 projektů. Seznam doporučených a nedoporučených projektů je uveden v příloze.

Seznam doporučených a nedoporučených projektů

Zápis_výběrová+komise_2013

Pozor změna termínu konání výběrové komise

Vzhledem k pracovnímu vytížení členů Výběrové komise MAS Podještědí dochází ke změně termínu konání výběrové komise.

Komise bude předložené projekty hodnotit dne 27.2.2013 v sídle MAS v Proseči pod Ještědem. Seznam doporučených projektů bude poté uveřejněn na webových stránkách MAS Podještědí.

 

Ukončení příjmu žádostí v 9. výzvě MAS Podještědí

V 9. výzvě MAS Podještědí přijala kancelář 28  žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova.  V rubrice Výzvy/9. výzva je zveřejněn seznam přijatých žádostí  a termín jednání výběrové komise, které se z důvodů pracovní vytíženosti členů VK  přesouvá  na  27.2.2013.

 

Přijaté projekty 9 výzva