Valné hromady

Pozvánka na valnou hromadu 2011

Předseda MAS Podještědí, o.s. svolává valnou hromadu členské základny občanského sdružení, která se uskuteční ve čtvrtek dne 27.05. 2011 od 16:00 hod. na adrese Golf Club Ještěd – Rozstání 5, Světlá pod Ještědem. Součástí zasedání je představení Výroční zprávy za rok 2010. Zde naleznete pozvánku na valnou hromadu 2011.

Valná hromada – listopad 2007

Dne 15.11.2007 se v Proseči pod Jetědem uskutečnila valná hromada Místní akční skupiny Podještědí. V rámci jejího jednání byly mimojiné projednávány změny stanov tak, jak jsou uvedené v sekci Dokumentů.

Návrh kandidátů do orgánů MAS

Na stránku dokumentů pro valnou hromadu členské základny konanou dne 26.4.2007 byl umístěn návrh kandidátů do orgánů Místní akční skupiny Podještědí. K dispozici je i zde.

Podklady pro valnou hromadu

V sekci Dokumenty – Valné hromady jsou k dispozici podklady pro valnou hromadu členské základny MAS Podještědí, která se uskuteční ve čtvrtek dne 26. 4. 2007 od 17:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Českém Dubu. Jedná se o rámcový rozpočet a jeho komentář pro rok 2007 a výroční zprávu za rok 2006.

Místní akční plán vzdělávání

Samostatné webové stránky zaměřené na projekty MAP Liberecko a MAP Jablonecko


www.map-lbc-jbc.cz