Valné hromady

Nové dokumenty z valné hromady 2017

V dokumentech ke stažení je doplněn zápis a usnesení z valné hromady konané dne 30. 11. 2017.

Dalé jsou v sekci ke stažení přidány jednací řády pro výběrové komise, valné hromady, revizní komise a představenstva.

Pozvánka na Valnou hromadu MAS Podještědí, z. s.

Předseda MAS Podještědí, z. s. svolává v souladu s platnými Stanovami a rozhodnutím představenstva MAS Podještědí Valnou hromadu členské základny spolku, která se uskuteční ve čtvrtek 30. 11. 2017 od 9.00 hod. v obci Bílá, kulturní dům, Bílá 9

Zobrazit místo na mapě

Program

  1. Přivítání a zahájení valné hromady
  2. Volba předsedajícího, mandátové, volební a návrhové komise, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Volba orgánů spolku (představenstvo, výběrová komise, revizní komise
  4. Informace o schválení SCLLD a vyhlášení výzev v roce 2018
  5. Usnesení VH
  6. Závěr

Pozvánku s programem na Valnou hromadu můžete stáhnout zde: Pozvánka na Valnou hromadu 30. 11. 2017 (docx)
Plná moc pro zastupování na Valné hromadě: Plná moc (docx)

Pozvánka na Valnou hromadu MAS Podještědí, z. s.

Předseda MAS Podještědí, z. s. svolává v souladu s platnými Stanovami a rozhodnutím představenstva MAS Podještědí Valnou hromadu členské základny spolku, která se uskuteční v úterý 6. 6. 2017 od 10.00 hod. ve Vlčetíně – Restaurace Vlčetín, U hl. silnice z Hodkovic nad Mohelkou do Českého Dubu.

Pozvánku s programem na Valnou hromadu můžete stáhnout zde: Pozvánka na Valnou hromadu 2017 (docx)

Aktualizace:
K Valné hromadě byly přidány ke stažení nové dokumenty MAP Liberecko a MAP Jablonecko

Výroční zpráva MAS Podještědí, z. s. 2015

V dokumentech ke stažení je zveřejněna nová Výroční zpráva za rok 2015.

Pozvánka na Valnou hromadu MAS Podještědí, z. s.

Předseda MAS Podještědí, z. s. svolává v souladu s platnými Stanovami a rozhodnutím představenstva MAS Podještědí Valnou hromadu členské základny spolku, která se uskuteční ve čtvrtek 26. 5. 2016 od 17.00 hod. na místě Hrádek nad Nisou, Areál Kristýna – Restaurace Na Jihu.

Celá pozvánka s programem je dostupná ke stažení:
Pozvánka na Valnou hromadu 2016 (docx)

Pozvánka na Valnou hromadu 2015 MAS Podještědí, z. s.

Předseda MAS Podještědí, z. s. svolává v souladu s platnými Stanovami a rozhodnutím představenstva MAS Podještědí Valnou hromadu členské základny spolku, která se uskuteční ve úterý 20. 10. 2015 od 17.00 hod. na místě Hrádek nad Nisou, Areál Kristýna – Restaurace Na Jihu.

Celá pozvánka s programem je dostupná ke stažení:
Pozvánka na Valnou hromadu 20. 10. 2015 (docx)

Další dokumenty ke konané Valné hromadě jsou dostupné v sekci Valné hromady a výroční zprávy

Výroční zpráva MAS Podještědí, z. s. 2014

V dokumentech ke stažení je zveřejněna nová Výroční zpráva za rok 2014.

VH MAS Podještědí 2014

Předseda MAS Podještědí svolává valnou hromadu členské základny, která se uskuteční v úterý 20. 5. 2014 od 16.00 hod. v Areálu Kristýna Hrádek nad Nisou – Restaurace Na Jihu. Součástí zasedání je představení Výroční zprávy za rok 2013.

MAS Pozvánka VH 2014

Rozpočet MAS Podještědí na rok 2014

Stanovy MAS Podještědí 2014

Statut MAS Podještědí 2014 (vyřazené)

Výroční zpráva 2013

VH MAS Podještědí 2013

Předseda MAS Podještědí, o.s. svolává valnou hromadu členské základny občanského sdružení, která se uskuteční ve čtvrtek dne 27.06. 2013 od 16:00 hod. na adrese Státní hrad Grabštejn. Součástí zasedání je představení Výroční zprávy za rok 2012.

MAS Pozvánka VH 2013

MAS – usnesení VH 2013

MAS – zápis VH 2013 (1)

Rozpočet MAS Podještědí na rok 2013

Výročni_zprava_za_rok_2012

 

 

Valná hromada MAS Podještědí – Janov nad Nisou