Pozvánky

Pozvánka na Valnou hromadu MAS Podještědí, z. s.

Předseda MAS Podještědí, z. s. svolává v souladu s platnými Stanovami a rozhodnutím představenstva MAS Podještědí Valnou hromadu členské základny spolku, která se uskuteční ve čtvrtek 30. 11. 2017 od 9.00 hod. v obci Bílá, kulturní dům, Bílá 9

Zobrazit místo na mapě

Program

 1. Přivítání a zahájení valné hromady
 2. Volba předsedajícího, mandátové, volební a návrhové komise, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Volba orgánů spolku (představenstvo, výběrová komise, revizní komise
 4. Informace o schválení SCLLD a vyhlášení výzev v roce 2018
 5. Usnesení VH
 6. Závěr

Pozvánku s programem na Valnou hromadu můžete stáhnout zde: Pozvánka na Valnou hromadu 30. 11. 2017 (docx)
Plná moc pro zastupování na Valné hromadě: Plná moc (docx)

Pozvánka na seminář

Pozvánka na seminář pro žadatele o podporu v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podještědí 2014 – 2020.

Termín: čtvrtek 30. 11. 2017 od 10.00 hod.

Místo: Bílá, Kulturní dům, Bílá 9

Zobrazit místo konání na mapě

Program

9.45 Registrace účastníků
10.00 Všeobecné informace společné pro všechny operační programy (Bc. Jana Švehlová)
10.30 Informace pro žadatele z programu IROP (manažer pro IROP Ing. Filip Šafařík)
11.00 Informace pro žadatele z programu OPZ (manažer pro OPZ Ing. Petr Ponikelský)
11.30 – 12.30 Oběd
12.30 Informace pro žadatele z programu PRV (manažer pro PRV ing. Jitka Tvrzníková)
13.00 Konzultace z manažer jednotlivých operačních programů

Pozvánka s programem ke stažení: Pozvánka na seminář (docx)

Pozvánka na Valnou hromadu MAS Podještědí, z. s.

Předseda MAS Podještědí, z. s. svolává v souladu s platnými Stanovami a rozhodnutím představenstva MAS Podještědí Valnou hromadu členské základny spolku, která se uskuteční v úterý 6. 6. 2017 od 10.00 hod. ve Vlčetíně – Restaurace Vlčetín, U hl. silnice z Hodkovic nad Mohelkou do Českého Dubu.

Pozvánku s programem na Valnou hromadu můžete stáhnout zde: Pozvánka na Valnou hromadu 2017 (docx)

Aktualizace:
K Valné hromadě byly přidány ke stažení nové dokumenty MAP Liberecko a MAP Jablonecko

Pozvánka na seminář Aktuální témata českého školství s V. Klausem ml.

Dne 6. 4. 2017 od 16.00 hod. se bude konat v Hodkovicích nad Mohelkou seminář Aktuální témata českého školství s V. Klausem ml.

Místo konání: Městské kino Hodkovice nad Mohelkou (Mapa)

Obsah semináře:

 • prestiž českého školství
 • čtenářská a matematická gramotnost
 • školní neúspěch
 • inkluzívní vzdělávání a jeho dopady
 • společenské aspekty vzdělávání

Pozvánka ke stažení: Pozvanka_VKML (PDF)

Pozvánka na seminář pro obce, DSO a MAS

Dne 19. 4. 2017 se bude v Hodkovicích nad Mohelkou konat seminář pro obce, DSO a MAS.

Místo konání: Městské kino Hodkovice nad Mohelkou (Mapa)

Program semináře zahrnuje:

 • Informace o národních programech MMR na rok 2017
 • Aktuální informace k hodnocení strategií MAS
 • Představení aplikace ObcePRO – tvorba a hodnocení programu rozvoje obce
 • Představení publikace „Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury“
 • Prevence a zmírňování následků lokálních povodní v obcích
 • Místní akční skupina Podještědí z.s. – představení aktivit
 • Plánování rozvoje obcí v praxi – zkušenosti, příklady, chyby
 • Interpretace místního dědictví v regionech ČR
 • Veřejná zeleň a péče o ni – vizitka každé obce

Pozvánka s programem a kontakními informacemi ke stažení: Pozvánka na seminář pro obce, DSO a MAS (PDF)

Pozvánka na Valnou hromadu MAS Podještědí, z. s.

Předseda MAS Podještědí, z. s. svolává v souladu s platnými Stanovami a rozhodnutím představenstva MAS Podještědí Valnou hromadu členské základny spolku, která se uskuteční ve čtvrtek 26. 5. 2016 od 17.00 hod. na místě Hrádek nad Nisou, Areál Kristýna – Restaurace Na Jihu.

Celá pozvánka s programem je dostupná ke stažení:
Pozvánka na Valnou hromadu 2016 (docx)

Pozvánka na 1. zasedání Řídícího výboru MAP Jablonecko

V úterý 17. 5. 2016 od 9.00 v zasedací místnosti č. 203, Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové nám. se bude konat 1. zasedání Řídícího výboru MAP Jablonecko.

Program:

 1. Představení a harmonogram projektu MAP Jablonecko
 2. Schválení Statutu ŘV
 3. Schválení Jednacího řádu ŘV
 4. Seznámení s materiály
 5. Diskuze
 6. Závěr

Pozvánka ke stažení: Pozvánka (DOCX)

Pozvánka na 1. zasedání Řídícího výboru MAP Liberecko

Ve středu 11. 5. 2016 od 9.00 v zasedací místnosti č. 110 (Historická radnice), nám. Dr. E. Beneše se bude konat 1. zasedání Řídícího výboru MAP Liberecko.

Program:

 1. Představení a harmonogram projektu MAP Liberecko
 2. Schválení Statutu ŘV
 3. Schválení Jednacího řádu ŘV
 4. Seznámení s materiály
 5. Diskuze
 6. Závěr

Pozvánka ke stažení: Pozvánka (DOCX)

Pozvánka na Valnou hromadu 2015 MAS Podještědí, z. s.

Předseda MAS Podještědí, z. s. svolává v souladu s platnými Stanovami a rozhodnutím představenstva MAS Podještědí Valnou hromadu členské základny spolku, která se uskuteční ve úterý 20. 10. 2015 od 17.00 hod. na místě Hrádek nad Nisou, Areál Kristýna – Restaurace Na Jihu.

Celá pozvánka s programem je dostupná ke stažení:
Pozvánka na Valnou hromadu 20. 10. 2015 (docx)

Další dokumenty ke konané Valné hromadě jsou dostupné v sekci Valné hromady a výroční zprávy

Pozvánka na Svatojánskou noc

Svatojánská_noc_Zdislava_2015Obecní úřad Zdislava ve spolupráci s římskokatolickou farností Jítrava srdečně zvou všechny občany na Svatojánskou noc konanou dne 20. června 2015.

Přijďte všichni posedět, pobavit se, zazpívat si. Oheň za kostelem, pohoštění v hospodě.

Pozvánka s programem a dalšími informacemi ke stažení (PDF)