Nezařazené

Zápis z Rady MAS 5/2013

Dne 14.6.2013 se v kanceláři MAS Podještědí konala Rada MAS, zápis přiložen (pdf)

Zápis+RADA+MAS_14_6_2013

 

 

Nové kolo certifikace regionální produkce se značkou Regionální produkt Jizerské hory!

Vážení přátelé,

vyhlašujeme další kolo certifikace regionální produkce se značkou Regionální produkt Jizerské hory. Od roku 2010 se nositeli značky stalo 50 výrobců, kteří využívají výhod společné prezentace a propagace výrobků místního původu, s převahou přírodních surovin a vysokou kvalitou. V přílohách najdete pravidla pro letošní rok (na dvouleté období), přihlášku a přílohu – čestné prohlášení. Všechny potřebné informace najdete také zde: http://www.jizerske-vyrobky.cz/cs/pro-zajemce-o-znacku.html. Termín pro zaslání přihlášky je 14.6.2013, do kdy je nutné do kanceláře MASiF (Děkanská 74, 464 01 Frýdlant) doručit přihlášku s přílohami, fotografie a vzorek přihlašovaného výrobku.Předání certifikátů proběhne do 27.6.
Novinkou je rozšíření území, z nějž se výrobci mohou hlásit, o obce ze svazků Hrádecko-Chrastavsko a Podještědí.
Oproti dřívějším obdobím se změnil i systém příspěvků na společnou prezentaci. Protože jejich vydání není tentokrát podpořenou žádnou dotací, můžeme při jejich plánování vycházet jen z příspěvků nositelů značky. Dovolujeme si v této souvislosti  upozornit na právě schvalovaný grant Libereckého kraje, který by mohl pomoci, a to nejen s příspěvkem, ale i se samostatnou prezentací v regionální prodejně, účastí na propagačních akcích, pořízením vybavení k označování výrobků, pořízením prodejního stánku a vybavení a řadou dalších výdajů nezbytných k rozšiřování výroby a úspěšnému marketingu. Grantový program schvaluje zastupitelstvo Libereckého kraje 28.5., žádosti bude možné podávat od 3. do 28.6. a informace najdete na www.kraj-lbc.cz
Děkuji a přeji krásné a úspěšné dny
Jitka Doubnerová

Vyhlášení 10. výzvy MAS Podještědí o.s.

V termínu 29.4. 2013 – 22.5. 2013  je vyhlášena 10. výzva MAS Podještědí k předkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova – Strategie programu Leader. Pro konzultace a podporu při zpracování žádostí se obracejte na pracovníky kanceláře – předsedu, manažerku a asistentku MAS.

Podrobnější informace naleznete na stránce 10. výzva

Nabídka kurzu odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Česká společnost rostlinolékařská –  Rostlinolékaři –Střední Čechy, držitel pověření Ministerstva zemědělstvi ČR ,č.j. 233370/2012-Mze-17013 ve spolupráci s Okresní agrární komorou Liberec,Jablonec n.N.uspořádá Odborný kurz

pro získání osvědčení

Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin I. stupně“

Propozice+++prihláška+-+kurz+POR+I.

Janovských 11 a 19 km

TJ Sokol Janov nad Nisou, Obec Janov nad Nisou, Janovská o.p.s.,
DATACONTROL.CZ s.r.o., Janovských 11 a 19 km o.s., za finanční
podpory Libereckého kraje, pořádají v rámci Mistrovství ČR v horském
běhu závod v přespolním běhu a turistický pochod
Janovských 11 a 19 km
letos s novou trasou na 6 km a trasou 2 km pro závod vozíčkářů.
Start, cíl a vyhlášení výsledků ve sportovním areálu Janovská
sokolovna v Janově nad Nisou.
Propozice, on-line registrace, popis tras i časy stratů jednotlivých
závodů, partneři a sponzoři na stránkách www.11a19.cz.
27. října 2012

mas-11a19-plakát

Země Živitelka České Budějovice

Krajské dožínky Libereckého kraje

Dne 1.9.2012 proběhly už jubilejní 10. dožínky Libereckého kraje tentokrát v Bílém Kostele nad Nisou, za spoluúčasti MAS Podještědí

Hasičské loučení s prázdninami

Hasiči Janov, Obec Janov nad Nisou a Janovská o.p.s. pořádají
v sobotu od 13-ti hodin na Berkově louce
Hasičské loučení s prázdninami

  • soutěže pro děti s buřtem zdarma
  • ukázka hasičského zásahu (vyproštění z vozidla)
  • psovodi, jízda na koních a velbloudech
  • vězeňská auta a vodní záchranná služba
  • hudba a občerstvení pro děti i dospělé
  • výstava MAS Podještědí

mas-hasiči-plakát

SPL MAS Podještědí

Strategický plán LEADER je základní dokument MAS, v současnosti byl aktualizován. V aktuální podobě je uveřejněn na stránkách MAS Podještědí

Informace k evaluaci SPL

V současné době probíhá evaluace SPL ve spolupráci s odborníky z Agrární komory LK s a aktualizace SPL MAS Podještědí pod vedením pracovní skupiny ve složení Dušan Kopecký, Daniel David a František Pospíšil. Zpracování zabezpečuje Luděk Suchomel.

Místní akční plán vzdělávání

Samostatné webové stránky zaměřené na projekty MAP Liberecko a MAP Jablonecko


www.map-lbc-jbc.cz