Monitorovací zprávy

Monitorovací zpráva za rok 2013

V souladu s Pravidly IV. 1.1. MAS Podještědí uveřejňuje závěrečnou monitorovací zprávu za rok 2013.

Monitorovací zpráva_parafa

Monitorovací zpráva za období květen – srpen 2013

V příloze je v souladu s Pravidly IV.1.1. přiložena monitorovací zpráva o činnosti MAS Podještědí za období květen – srpen.

Monitorovací zpráva MAS Podjestedi 24.9.2013

Monitorovací zpráva za období leden – duben 2013

V příloze je v souladu s Pravidly IV.1.1. přiložena monitorovací zpráva o činnosti MAS Podještědí za období leden – duben.

MZ_ MAS Podjestedi 10_5_2013

Monitorovací zpráva za období září – prosinec 2012

V příloze je v souladu s Pravidly IV.1.1. přiložena monitorovací zpráva o činnosti MAS Podještědí za období září – prosinec 2012.

MZ_ MAS Podjestedi 21_01_2013

Místní akční plán vzdělávání

Samostatné webové stránky zaměřené na projekty MAP Liberecko a MAP Jablonecko


www.map-lbc-jbc.cz