Monitorovací indikátory

Monitorovací indikátory sledované MAS v rámci 19. kola příjmu žádostí

MAS Podještědí publikuje přehled monitorovacích indikátorů žádostí schválených v 10. výzvě, které jsou administrovány na SZIF v rámci  19. kola příjmu žádostí

Do konce roku 2013 nebyl realizován žádný z těchto projektů, v současné době jsou žadatelé vyzváni k podpisu Dohody na SZIF.

MI IV_ 1_ 2 2013_2

Monitorovací indikátory sledované MAS v rámci 18. kola příjmu žádostí

MAS Podještědí publikuje přehled monitorovacích indikátorů žádostí schválených v 9. výzvě, které jsou administrovány na SZIF v rámci  18. kola příjmu žádostí.

Žlutě zvýrazněné projekty byly realizovány a podána ŽOP do konce roku 2013.

MI IV_ 1_ 2 2013_1

Monitorovací indikátory sledované MAS projektů schválených v 8. výzvě

MAS Podještědí publikuje přehled monitorovacích indikátorů žádostí schválených v 8. výzvě, které jsou administrovány na SZIF v rámci  16. kola příjmu žádostí

Monitorovací indikátory doporučených projektů IV